Borys Budka - [o planowanej podwyżce podatków:] Jarosław Kaczyński głęboko…


Prawda czy fałsz?

[o planowanej podwyżce podatków:] Jarosław Kaczyński głęboko sięga do myśli marksistowskiej i walki klasowej. Rządzi, dzieląc ludzi.

Borys Budka, Wywiad dla "Rzeczpospolitej" 17/05/2021

Wywiad dla "Rzeczpospolitej"

17.08.2020 Warszawa , ulica Wiejska . Senat . Przewodniczacy Platformy Obywatelskiej Borys Budka podczas 14 . posiedzenia Senatu X kadencji . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Progresywne podatki to nie marksizm