Andrzej Duda - Wśród sędziów w Polsce jest grupa –…


Prawda czy fałsz?

Wśród sędziów w Polsce jest grupa – niestety dosyć istotna – ludzi, którzy uważają, że ma być tak jak było, czyli że sędziowie de facto nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, przede wszystkim odpowiedzialności dyscyplinarnej

Andrzej Duda, TVP Info 21/12/2019

TVP Info

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta


fałsz. Sędziowie sprzeciwiają się nadużywaniu systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej przez władze oraz protestują przeciwko planowanym zmianom, które są sprzeczne z konstytucją, prawem międzynarodowym i unijnym.