Hanna Gronkiewicz-Waltz - Oczekuję od ministra Zbigniewa Ziobry złożenia do…