Andrzej Horban - Osoby 60+ najpierw, jest ich około dwóch…