Jarosław Kaczyński - Wąskim gardłem są porty. Mamy porty, ale…


Prawda czy fałsz?

Wąskim gardłem są porty. Mamy porty, ale nie mamy nabrzeży, które sprzedała PO. Teraz są one w obcych rękach. Ci obcy nam pomagają, ale nie jest to tak, żebyśmy byli, jak na swoim.

Jarosław Kaczyński, Wystąpienie przed grupą wyborców w Kórniku 23/07/2022

Wystąpienie przed grupą wyborców w Kórniku

Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl


fałsz. Strategiczne porty są zarządzane przez państwowe zarządy, które przekazują je prywatnym firmom na podstawie długoletnich kontraktów. Określają one cele działalności terminali - na przykład rodzaj towaru, który jest przywożony. Jest tak od lat 90.