Jarosław Kaczyński - Frekwencja dochodziła do 42. proc., co w…


Prawda czy fałsz?

Frekwencja dochodziła do 42. proc., co w wyborach uzupełniających jest niezwykle wysokim wynikiem. Mamy do czynienia z sytuacją, która potwierdza tezę, że wybory w tej chwili w Polsce mogą się odbyć

Jarosław Kaczyński, Rozmowa z Polską Agencją Prasową 23/03/2020

Rozmowa z Polską Agencją Prasową

06.10.2019 Rzeszow , Wojewodzki Dom Kultury . Jaroslaw Kaczynski prezes PiS . Konwencja Wyborcza Prawa i Sprawiedliwosci . Fot. Patryk Ogorzalek / Agencja Gazeta


zbity zegar. Brak słów. Na podstawie głosowania kilkudziesięciu osób w jednej małej gminie nie można planować wyborów ogólnokrajowych