Antoni Macierewicz - Brak czynu zbrojnego i zdolność do czynu…


Prawda czy fałsz?

Brak czynu zbrojnego i zdolność do czynu zbrojnego to były te dwie fundamentalne przesłanki, które w pierwszym wypadku (1795) Polskę doprowadziły do zguby, a w drugim – ją odrodziły (1918)

Antoni Macierewicz, Capstrzyk Niepodległości w Warszawie 10/11/2016

Capstrzyk Niepodległości w Warszawie

11.10.2016 r. Antoni Macierewicz w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr w Łodzi. Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Wysiłku zbrojnego przed 1795 r. nie brakowało