Antoni Macierewicz - Inteligenci, którzy tam przybyli, ówcześni doradcy niejako…