Piotr Müller - Ponadto Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do…


Prawda czy fałsz?

Ponadto Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do uchylania obowiązujących w Polsce przepisów ustaw. Ta kompetencja jest zastrzeżona dla Trybunału Konstytucyjnego.

Piotr Müller, Konferencja prasowa 24/01/2020

Konferencja prasowa

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta


fałsz. SN realizował swoje kompetencje wynikające z Konstytucji. TK ma zupełnie inne uprawnienia.