Kazimierz Smoliński - Proszę mi podać inne przypadki celowej napaści…


Prawda czy fałsz?

Proszę mi podać inne przypadki celowej napaści na osoby o innej orientacji seksualnej na ulicy czy gdziekolwiek indziej. Takich przypadków w mediach się nie podaje. Miały one miejsce tylko i wyłącznie podczas demonstrowania przez te mniejszości seksualne

Kazimierz Smoliński, Posiedzenie komisji sejmowej 31/07/2019

Posiedzenie komisji sejmowej

Fot. Martyna Niecko / Agencja Gazeta


fałsz. Badania mówią, że osoby LGBT padają ofiarami przemocy znacznie częściej niż tylko podczas parad równości