Michał Wójcik - Rzecznik KE nie jest Polakiem, więc może…


Prawda czy fałsz?

Rzecznik KE nie jest Polakiem, więc może nie rozumie polskiej Konstytucji. Konstytucja to jest kręgosłup wszystkiego dla nas. Jest najważniejszym aktem prawnym. Wyższym niż prawo wspólnotowe. Instytucje UE nie mają prawo wkraczać w wymiar sprawiedliwości

Michał Wójcik, Sygnały dnia, PR 1 13/02/2020

Sygnały dnia, PR 1

13.01.2016 Warszawa , Sejm . Posel sprawozdawca Michal Wojcik podczas debaty o prokuraturze . Fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


zbity zegar. Konstytucja jest najwyższym prawem, ale rozstrzyga, że prawo UE ma pierwszeństwo przed krajowym, a w przypadku kolizji ma być stosowane bezpośrednio. KE i TSUE mają prawo "wkraczać"