Adam Bielan - Dziś wiemy, że [Platforma to ruch] tworzony…