Kard. Stanisław Dziwisz - Jeśli komuś przekazywał pieniądze, ja o tym…


Prawda czy fałsz?

Jeśli komuś przekazywał pieniądze, ja o tym nie wiem.

Stanisław Dziwisz, Rozmowa w TVN24 20/10/2020

Rozmowa w TVN24

02.06.2011 RZESZOW , KATEDRA RZESZOWSKA , KARDYNAL STANISLAW DZIWISZ PODCZAS UROCZYSTOSC DZIEKCZYNIENIA ZA WYNIESIENIE NA OLTARZE BL. JANA PAWLA II I SW JOZEFA S. PELCZARA ORAZ ZA POBYT PAPIEZA JANA PAWLA II W RZESZOWIE 20 LAT TEMU , FOT. KRZYSZTOF KOCH / AGENCJA GAZETA


raczej fałsz. Według ustaleń amerykańskich reporterów sam Dziwisz brał pieniądze od Legionistów.