Jadwiga Emilewicz - Kiedy czytam uzasadnienie sędziego Sochańskiego, to ono…


Prawda czy fałsz?

Kiedy czytam uzasadnienie sędziego Sochańskiego, to ono idzie równolegle do orzecznictwa niemieckiego Trybunału, który mówi, że TSUE nie może rozstrzygać o kompetencjach, gdy nie ma w danym zakresie kompetencji

Jadwiga Emilewicz, Poranek Siódma9 15/07/2021

Poranek Siódma9

08.09.2020 Karpacz . Hotel Golebiewski . Forum Ekonomiczne . Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas sesji plenarnej '' W poszukiwaniu sily napedowej europejskiej gospodarki ''. Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta


półprawda. Niemieckie orzeczenie nie podważało pierwszeństwa prawa UE, tak jak polskie orzeczenie TK. Choć też było krytykowane