Lech Bloch - Wprowadzenie przepisów karnych [...] dotyczących wykonywania polowania…


Prawda czy fałsz?

Wprowadzenie przepisów karnych [...] dotyczących wykonywania polowania w obecności dzieci do 18 roku życia [...] może doprowadzić uniemożliwienia wykonywania polowania przez myśliwych.

Lech Bloch, Informacja PZŁ przekazana Premierowi RP 02/03/2018

Informacja PZŁ przekazana Premierowi RP

Fot. Youtube PGL Lasy Państwowe


zbity zegar. PZŁ próbuje zniekształcić sens tej zmiany w Prawie łowieckim