Anna Malinowska - Wszystkie najcenniejsze fragmenty Puszczy Białowieskiej są objęte…