Dariusz Piontkowski - To [nauczyciel] sam opracowuje swój autorski program…


Prawda czy fałsz?

To [nauczyciel] sam opracowuje swój autorski program nauczania. Nie ma zatem przeszkód, aby treści, które wskazuje podstawa programowa, były przez nauczyciela rozszerzane, to jego autonomiczna decyzja.

Dariusz Piontkowski, Oświadczenie MEN w odpowiedzi na apel RPO 15/01/2020

Oświadczenie MEN w odpowiedzi na apel RPO


zbity zegar. Tworząc podstawę programową MEN wyznacza umiejętności, jakie uczeń ma uzyskać i które będą sprawdzane na egzaminach. Ogrom podstawy sprawia, że nauczyciele z trudem ją realizują i większość się do tego ogranicza