Prawda czy fałsz?

To [nauczyciel] sam opracowuje swój autorski program nauczania. Nie ma zatem przeszkód, aby treści, które wskazuje podstawa programowa, były przez nauczyciela rozszerzane, to jego autonomiczna decyzja.

Dariusz Piontkowski, Oświadczenie MEN w odpowiedzi na apel RPO 15/01/2020

To [nauczyciel] sam opracowuje swój autorski program nauczania. Nie ma zatem przeszkód, aby treści, które wskazuje podstawa programowa, były przez nauczyciela rozszerzane, to jego autonomiczna decyzja.


zbity zegar. Tworząc podstawę programową MEN wyznacza umiejętności, jakie uczeń ma uzyskać i które będą sprawdzane na egzaminach. Ogrom podstawy sprawia, że nauczyciele z trudem ją realizują i większość się do tego ogranicza