Prof. Wanda Olech-Piasecka - Jeśli brakuje przestrzeni, zwiększa się zagęszczenie, zwierzęta…