Marek Ast - Ci ludzie idą w zaparte, bronią status…