Anna Dalkowska - Stowarzyszenia reprezentują nieliczną garstkę sędziów, którzy prezentują…