Andrzej Duda - Pan prezes Andrzej Rzepliński rażąco mija się…