Andrzej Duda - Objęcie [prenatalnej] fazy życia ochroną konstytucyjną znajduje…


Prawda czy fałsz?

Objęcie [prenatalnej] fazy życia ochroną konstytucyjną znajduje potwierdzenie w Konwencji Praw Dziecka, której preambuła w nawiązaniu Deklaracji Praw Dziecka stwierdza, iż dziecko wymaga opieki, troski i ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu

Andrzej Duda, Uzasadnienie projektu nowelizacji ustawy z 1993 roku 30/10/2020

Uzasadnienie projektu nowelizacji ustawy z 1993 roku

Fot . Kuba Atys / Agencja Gazet


raczej fałsz. Strasznie naciągane. Oba dokumenty w oczywisty sposób mówią o prawach dzieci, okres przed urodzeniem dotyczy opieki nad kobietą w ciąży