Andrzej Duda - Trybunał jest związany domniemaniem zgodności z konstytucją…


Prawda czy fałsz?

Trybunał jest związany domniemaniem zgodności z konstytucją ustaw, które uchwalił parlament. I nie ma innej drogi.

Andrzej Duda, Przemówienie w Pleszewie 20/10/2016

Przemówienie w Pleszewie

fot. prezydent.pl / YouTube


zbity zegar. Wpadka. Prezydent zapomniał o art. 195 ust. 1 Konstytucji.