Andrzej Duda - Trybunał jest związany domniemaniem zgodności z konstytucją…