Episkopat Polski - W Konwencji Stambulskiej jest mowa również o…


Prawda czy fałsz?

W Konwencji Stambulskiej jest mowa również o tym, że jedną z przyczyn przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest religia i tradycja

Episkopat Polski , Oświadczenie prezydium KEP 17/09/2020

Oświadczenie prezydium KEP

Fot . Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta


fałsz. Konwencja nie wskazuje, że religia czy tradycja są źródłami przemocy. Mówi o tym, że przemocy nie można usprawiedliwiać religią i tradycją