Jacek Wilk - [Pyt.: Zdarza się panu klaps?] Zdarza się,…