Jan Maria Jackowski - Jeżeli chodzi o kwotę wolną od podatku,…


Prawda czy fałsz?

Jeżeli chodzi o kwotę wolną od podatku, to wiemy – z zapowiedzi rządowych – że trwają prace nad jednolitą daniną publiczną. W tej chwili te prace trwają. Najpóźniej do 2018 roku ta regulacja będzie zrealizowana

Jan Maria Jackowski, Briefing w Sejmie 05/08/2016

Briefing w Sejmie


brak.