Andrzej Kukawski - Nie ma żadnych przepisów, które precyzowałyby jaki…