Antoni Macierewicz - Przywołam [...] ekspertyzę jednej z amerykańskich firm,…


Prawda czy fałsz?

Przywołam [...] ekspertyzę jednej z amerykańskich firm, która [...] stała się podstawą rekonstrukcji przebiegu wydarzeń z jedną tylko różnicą, mianowicie ta firma stwierdziła jednoznacznie, analizując teren wrakowiska, że doszło tam do do dwóch eksplozji.

Antoni Macierewicz, TV "Trwam", "Głos Polski" 20/02/2020

TV "Trwam", "Głos Polski"

04.06.2019 Warszawa , al. Ujazdowskie 1/3 , KPRM . Nz Antoni Macierewicz podczas odsloniecia kamienia wegielnego pod pomnik premiera Jana Olszewskiego przed Kancelaria Prezesa Rady Ministrow . Fot. Maciek Jazwiecki / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Firma analizowała zdjęcia terenu katastrofy, a nie wrakowisko. I jest polska, nie amerykańska