Antoni Macierewicz - Wojska Obrony Terytorialnej już istnieją, gotowość bojową…