Dzięki licznym działaniom obecnego rządu udało się…