Miriam Shaded - Terror i mord w stosunku do "niewiernych"…