Barbara Nowacka - Badania pokazały, że Polki przyznające się do…


Prawda czy fałsz?

Badania pokazały, że Polki przyznające się do poglądów prawicowych częściej dokonują aborcji niż te o poglądach lewicowych.

Barbara Nowacka, "Gazeta Wyborcza" 29/10/2016

"Gazeta Wyborcza"

22.06.2016 Szczecin . Liderka obywatelskiego komitetu " Ratujmy kobiety " Barbara Nowacka podczas wizyty w Szczecinie . Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta


półprawda. Częściowo prawda. Wskazują na to badania CBOS, ale to nie takie proste