Konstanty Radziwiłł - "Zmiana upoważnienia ustawowego nie stanowi zagrożenia dla…