Elżbieta Rafalska - My mówiliśmy, że głównym celem zmian ma…


Prawda czy fałsz?

My mówiliśmy, że głównym celem zmian ma być zniwelowanie barier przy zakładaniu i prowadzeniu instytucji opieki, ale bez obniżania bezpieczeństwa dzieci i komfortu pobytu. Od początku mówiliśmy, że nie ma kompromisu między dostępnością a bezpieczeństwem

Elżbieta Rafalska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 24/05/2017

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

08.02.2017 Fot . Kuba Atys / Agencja Gazeta


półprawda. Inne zapisy ustawy obniżają poziom bezpieczeństwa i komfortu dzieci