My mówiliśmy, że głównym celem zmian ma być zniwelowanie barier przy zakładaniu i prowadzeniu instytucji opieki, ale bez obniżania bezpieczeństwa dzieci i komfortu pobytu. Od początku mówiliśmy, że nie ma kompromisu między dostępnością a bezpieczeństwem

Elżbieta Rafalska Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - 24/05/2017

08.02.2017 Fot . Kuba Atys / Agencja Gazeta

Inne zapisy ustawy obniżają poziom bezpieczeństwa i komfortu dzieci