Grzegorz Schetyna - Obiecywaliśmy otworzenie tych przestrzeni [list Koalicji Obywatelskiej]…


Prawda czy fałsz?

Obiecywaliśmy otworzenie tych przestrzeni [list Koalicji Obywatelskiej] dla aktywistów, samorządowców, społeczników, organizacji pozarządowych ludzi spoza partyjnej polityki czy w ogóle spoza polityki

Grzegorz Schetyna, Konferencja prasowa 30/07/2019

Konferencja prasowa

fot. Agencja Gazeta


raczej fałsz. Listy są zdominowane przez polityków, np. aż 80 proc. ma parlamentarny staż, ludzi spoza partyjnej polityki jest ledwie kilkoro