Marcin Święcicki - Pani prezydent jest profesorem prawa. Ja rozumiem,…


Prawda czy fałsz?

Pani prezydent jest profesorem prawa. Ja rozumiem, że to jest rodzaj sprzeciwu obywatelskiego, tak jak Gandhi robił sprzeciw obywatelski, czy Solidarność (...) przeciwko czemuś, co jest przyjęte jako prawo, ale w sposób jawny nie służy prawu

Marcin Święcicki, Wypowiedź dla agencji AIP 26/06/2017

Wypowiedź dla agencji AIP

Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Nie, pani prezydent nie jest jak Gandhi.