Konrad Szymański - Jesteśmy zdecydowani stworzyć system stałych konsultacji polskiego…