Jan Szyszko - „Wzrost cen prądu to polityka kreowana przez…


Prawda czy fałsz?

„Wzrost cen prądu to polityka kreowana przez Komisję Europejską. Nie ma nic wspólnego z polityką klimatyczną”

Jan Szyszko, „Rozmowa Poranka”, Polskie Radio 24 02/01/2019

„Rozmowa Poranka”, Polskie Radio 24

Fot. Adam Stepien / Agencja Gazeta


fałsz. Podwójny fałsz. Wzrost cen to wynik wolnorynkowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, który jest elementem wspólnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej.