„Wzrost cen prądu to polityka kreowana przez Komisję Europejską. Nie ma nic wspólnego z polityką klimatyczną”

Jan Szyszko „Rozmowa Poranka”, Polskie Radio 24 - 02/01/2019

Fot. Adam Stepien / Agencja Gazeta

Podwójny fałsz. Wzrost cen to wynik wolnorynkowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, który jest elementem wspólnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej.