Anna Zalewska - Nie likwidujemy gimnazjów tylko wygaszamy (…) Osiem…