Jarosław Zieliński - One [związki osób tej samej płci] są…