Ile są warte rosyjskie rezerwy?

Prawda czy fałsz?

Rosja ma nadal wyższe zdolności mobilizacyjne oraz rezerwy sprzętowe i może zwiększać zaangażowane w wojnę szybciej i lepiej niż Ukraina

często powtarzana opinia
często powtarzana opinia Photo by ARIS MESSINIS / AFP
fałsz. Armia ukraińska prowadzi długotrwały proces pełnego szkolenia i wyposażania nowych brygad tworzonych w ramach mobilizacji. Rosjanie z trudem tworzą słabo wyszkolone bataliony z ochotników i żołnierzy przymusowo mobilizowanych do armii separatystów