Nowe życie bez zapłodnienia

Prawda czy fałsz?

Nowe życie może powstać tylko w wyniku zapłodnienia komórek płciowych.

Powszechna opinia
Powszechna opinia
raczej fałsz. Z najnowszych badań wynika, że nowe życie jest możliwe bez zapłodnienia i bez komórek płciowych. Sztuczne embriony myszy przeżyły 8 dni, na tyle długo, że powstały w nich organy: w tym zawiązki mózgu, jelit i bijące serce