Prawda czy fałsz?

Drugi (…) niebezpieczny przepis de facto blokuje rozpatrywanie już wniesionych spraw na okres sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, bo trzeba będzie uzupełnić nowo stworzone wymogi formalne.

Adam Bodnar, Tygodnik "Polityka" 20/07/2016

Drugi (…) niebezpieczny przepis de facto blokuje rozpatrywanie już wniesionych spraw na okres sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, bo trzeba będzie uzupełnić nowo stworzone wymogi formalne.

Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta


prawda. PRAWDA. "Zamrażarka" jest wbudowana w przepisy przejściowe.