Borys Budka - "Recepta na zwycięstwo z obozem populistów jest…


Prawda czy fałsz?

"Recepta na zwycięstwo z obozem populistów jest prosta. Wspólna lista, wspólny start. W wyborach do Senatu zapewniło to opozycji milion głosów więcej"

Borys Budka, Fakty po faktach, TVN24 15/01/2021

Fakty po faktach, TVN24

Źródło: Twitter


fałsz. Pakt senacki przyniósł sukces w wyborach do Senatu, ale opozycja straciła 500 tys. głosów w porównaniu ze startem osobno w wyborach sejmowych