Przemysław Czarnek - Jeśli ktoś mówi, że jest za wolną…


Prawda czy fałsz?

Jeśli ktoś mówi, że jest za wolną szkołą, to niech jej nie zniewala swoją lewacką wizją. Ci ludzie z lewicy i ze środowiska lewackiego muszą zrozumieć, że są mniejszością w tym kraju i żyje tu większość, która też potrzebuje tolerancji

Przemysław Czarnek, Konferencja prasowa 27/08/2021

Konferencja prasowa

Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta


fałsz. Jak pokazują sondaże postulaty kampanii "Wolna szkoła" mają poparcie większości Polek i Polaków. Wizja szkoły Czarnka jest bliska kilkunastu procentom badanych