Jacek Wilk - [Klaps] to środek ostateczny, ale czasami, że…