Antoni Macierewicz - Niepodległość Polski wywodzi się z czynu, z…


Prawda czy fałsz?

Niepodległość Polski wywodzi się z czynu, z żołnierskiego poświęcenia, z walki (...) Taki jest spadek, takie jest doświadczenie, taki jest wielki posiew powstania styczniowego

Antoni Macierewicz, przemówienie w Warszawie, cyt. za wPolityce.pl 22/01/2017

przemówienie w Warszawie, cyt. za wPolityce.pl

15.04.2011 LUBLIN . ANTONI MACIEREWICZ NA SPOTKANIU ZE ZWOLENNIKAMI POMNIKA LECHA KACZYNSKIEGO I OFIAR KATASTROFY SMOLENSKIEJ . FOT. IWONA BURDZANOWSKA / AGENCJA GAZETA


raczej fałsz. Nieprawda. Niepodległość zawdzięczamy i pracy, i walce