Beata Mazurek - być może doszło do złamania ślubowania przed…