Stanisław Pięta - Lewactwo europejskie popiera przyjmowanie afrykańskich imigrantów, nie…


Prawda czy fałsz?

Lewactwo europejskie popiera przyjmowanie afrykańskich imigrantów, nie licząc się z zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli tych państw - bo celem europejskiej lewicy jest destrukcja tradycyjnych obyczajów, struktur państwowych, osłabienie więzi społecznych.

Stanisław Pięta, Fronda.pl 22/12/2017

Fronda.pl

Fot . Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta


fałsz. Trzy nieprady w jednym zdaniu.