Władimir Putin - Karta ONZ zawiera zapis o prawie narodów…


Prawda czy fałsz?

Karta ONZ zawiera zapis o prawie narodów do samostanowienia. Odnośnie Kosowa MTS orzekł, że jeśli część terytorium decyduje się ogłosić niepodległość, nie musi prosić rządu centralnego o zgodę. Sytuacja z Republiką Doniecką i Ługańską jest taka sama.

Władimir Putin, otwarcie Wschodniego Forum Ekonomicznego 07/09/2022

otwarcie Wschodniego Forum Ekonomicznego

Strona prezydenta Rosji, kremlim.ru


zbity zegar. Przypadek Kosowa nijak się ma do przypadku samozwańczych Republik Donieckiej i Ługańskiej, które nie spełniają kryteriów legalności jednostronnej secesji na gruncie prawa międzynarodowego, a Kosowo je spełnia.